Karaganda State Medical University
Magazine
Medicine and Ecology
Home
Public affairs department
Congratulations to the university

Congratulations to the university

Congratulations to the university

c7a5d2ecccd39a5d7cc1f050a03ac5d2

71546429f58649b1cf0a47c18a27f03cdb7b9b090687d8fa0410807e87d84a731b1152a77ecaacc10a43db1a6423445fe6376d0457126986de34e6029d239832734865e18dff05be806d520a1ae99579a67bfbef75c27573c6775c14eeb0f478680fe091d45d0a25dcc39a8c6c2ac625627b55cb3606973bead20fd538c180f90c8c57a0f0cf88a06c21a3d9e03ae3dc1e4f72b602fc1cba27bfb028edbf56847562fd439a99868152cc91437b393ae4b883b1f201d39a176e676d424d455a71ae8a91617da13cb3a3e73ad05672ac58b362d7c6510e4556f02b9f7b1c1f4ba4e1b73cae2e6abf6056bcd688f5e9e6be102343cc1c6a8638bf190bf6221a34f17406b9a3c309ebd8c646e48bf4599a90acfdd7e0ea5fe9eabbe971a77a86b0d7cda9c3ff421128deb61a60401dc931cfdfffbbaf4f54b8e64c16ddcc45ac30a031aeecc6d5158830d6212214547d3cb250e0f127159b2bf600cfd16c7fc0e984b9f54ac54fc2f5c9165246937199403b5651f32ebf67443e9259fca3669d41f71a118688c7ea1d00922fe824bb65c56680e33ff213008444f3eeeffa450df3041a05407d8935c7e872697d922a52e3ba1da836f61dc28ec07bdc57ff994a84e2cac2ef5d1a250c0735d08551bf700a1eb52847da17cd0fc68521527ff1a2294c

4bff049f238202d8a72c6a383fcc1937

508a97d6fe758adac823431d2b0cdeba

17cfdac4f73cad318ca6ba21afed5f80

87776b9dab6583f4a5b2411ee50c747d


d8908c36aec9a3454c2e5ad11a74805d

ecb9b4c88d9eec86e03c796647808835

1cbd639c28d235a4c3304ea83a6817e0

4ae7752475591341525b0a95ef5706de

1e38d381b95802878cfff1be1f15ca99

be1e890c7de92671526be3501146df3c

da3d4827565865eb355d0cadd1946127

ea623b9a766c765c0ed78f2339915509

871113dec9400573757df83c487e0e62


4504af4673126ba87a0bbc8749af621b

b09f28a7bd3511244440aae2a2a90c5e

4ebb47b31b77277ab6384f2b842c1842

9ad66bbad7a8d6d62ce1402cdbe26978

4f6d87525793f4a9a901bfa031590765

8e205f9ffa9113464fba442a70da4f3e

3c9ee5e9dd07fdac480abbe79d0f974b

fc0143969f2094132bb64913beeb011b

f27370116a2725b8239c665eab6d6138

109689c3f44ccac4c2784c59db3df77a

93a2f5eed462302a76bcb611a52582f7

1e7749f6959c449ee79e8f4b3441d23c

4772fbe2abf5284aa98304c9737dd044

122bc2f7a3c08c19e6f60ec758cbf433

3014e4c4feece7d1a802d24280ca4a84

975adf342b5778a867e4d073bbe0942d3987ab4f709b2c8cf551a913a2f15e25

96a121b3908bdef7cb80f44d7b85aff8

343db8692c224b8d4be76392aab6ab99

1dd0661d669104078efbbd6161b9c3f2

ce5aed5bb287535f829e8faab47d9b55

cbce6d0dd1ea40a60316d3a46084be79

5b1f521daf56f4c430d9dd29144eeac0

97ef6bb3f2011fb61484cf99d5b3a23c

5cee6f35f829d9d86851de4a800b8b71

df7ebefe0d431c6daa092ee0d6823ae9

3e7b59078a15680410fef16e62137da3

c633b82d2e700e04ce7a335771e8dea2

2b04ef6d846ba5c0ef1ef1c23a2251db

5135a126c1e5d8525c1cd34f0557db36

55bef6bce432d77eb1d03c65b6192618

9abc73f4432288c12384512c712242f9

2a9d55fb74f87c379bad8d1ba35026d2

15e02e985f45e4df3cc2b41d12b78233

013df40b180125482120bba0b3dc60dd

70d10818e047d8d5bf8390a1b52441a3

3fb2f8ff80611566d1db83dada02f18f